Retro Pazarlama ve Pazarlamada Uygulanmasına Yönelik Bazı Örnekler


Memiş S., Keskin H. D.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.16, no.3, pp.191-202, 2011 (Peer-Reviewed Journal)