ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


EYÜBOĞLU K., BAYRAKTAR Y.

MUHASEBE VE FİNANS İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)