İnşaat sektöründe Çalışan İşçilerin Profilleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeyleri; Trabzon Ölçeğinde


TEMEL B. A. , BAŞAĞA H. B. , ATASOY M.

5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.225-244

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.225-244

Özet

İnşaat sektörü, dünyanın ve ülkemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip bir sektördür. Çalışma alanları açısından çok geniş bir kitleye hitap etmesinden dolayı çok sayıda insanı ilgilendiren bir iş koludur. Gerek kamu kurumları gerekse özel sektör paydaşı olduğundan birçok kişinin de iş kapısı olmaktadır. Sektörün sınırlarının çok geniş olması paralelinde bazı problemleri de yanında getirmektedir. Bunların başında da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sıkıntılar gelmektedir. Ülkemizde güvenli bir çalışma sahası inşa etmek amacıyla 2013 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ve beraberinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğler iş dünyasına birçok yenilik getirmiştir. Kanunda iş sağlığı ve güvenliği hususlarında çalışanların eğitilmesi hususu çok önemsenmekte ve birçok yönetmelikte bu konu üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, bu eğitimlerle ilgili detaylı bilgi veren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu çalışmada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan İSG eğitimlerinin etkin bir şekilde verilebilmesi için eğitim alacak çalışanların profilleri araştırılmış ve çalışanların İSG’ye bakış açıları ortaya koyulmuştur. Bu amaçla, Trabzon il merkezindeki inşaat sektöründe çalışan işçilerle yüz yüze anket uygulaması yapılarak, çok tehlikeli sınıfa giren inşaatlarda İSG eğitimi verilecek çalışanların yaş, eğitim, bilgi, … vb özelliklerinin değişkenlik gösterip göstermediği, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgi düzeyleri; dolayısıyla, çalışanlara İSG hakkında nasıl bir eğitim verilmesi gerektiği araştırılmıştır.