Türkiye’de öz-düzenlemeli öğrenmeyle ilgili yürütülen tezlerde genel eğilimler


Delibalta B., Taşdelen Teker G.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), vol.7, no.1, pp.171-201, 2024 (Peer-Reviewed Journal)