Chemical and morphological evaluation of the suitability of banana pseudo-stem waste for pulp and paper production


Ersoy Kalyoncu E., Ondaral M.

Turkish Journal of Forestry, vol.22, no.2, pp.143-150, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18182/tjf.913696
  • Journal Name: Turkish Journal of Forestry
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.143-150
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

n this study, it was aimed to investigate the chemical and morphological suitability of using pseudo-stem which are
formed in large amounts during the fruit harvesting of the banana plant (Musa sapientum) with a widespread agricultural area in
the world, as raw material in the paper industry. The main chemical constituents of banana pseudo-stem holocellulose, α-
cellulose and lignin were determined as %77.5, %51.0 and %12.7, respectively. Hot water solubility was 17.3%, cold water
solubility 13.0%, alcohol and 1% NaOH solubility values were 9.2% and 33.3%, respectively. It has been determined that banana
pseudo-stem waste fibers, which are similar to softwood fibers in terms of fiber length and hardwood fibers in terms of fiber
width, have high slenderness and flexibility ratios with low Runkel ratio, rigidity coefficient and Mühlstep ratio. The results
obtained from chemical and morphological analyzes indicated that banana pseudo stem waste is a suitable raw material for pulp
and paper production.

Bu çalışmada dünyada yaygın bir tarım alanına sahip muz bitkisinin (Musa sapientum) meyve hasadı sırasında oldukça
fazla miktarda oluşan gövde atıklarının, kağıt endüstrisinde hammadde olarak kullanılabilirliğinin kimyasal ve morfolojik açıdan
uygunluğunun araştırılması amaçlanmıştır. Muz yalancı gövdesinin başlıca kimyasal bileşenleri holoselüloz, α-selüloz ve lignin
sırasıyla %77.5, %51.0 ve %12.7 olarak tespit edilmiştir. Sıcak su çözünürlüğü %17.3, soğuk su çözünürlüğü %13.0, alkol ve %1
NaOH çözünürlük değerleri ise sırasıyla %9.2 ve %33.3 olarak bulunmuştur. Lif uzunluğu bakımından iğne yapraklı ağaç odunu
liflerine, lif genişliği bakımından ise yapraklı ağaç odunu liflerine benzeyen muz yalancı gövde atığı liflerinin düşük Runkel
oranı, rijitlik katsayısı ve Mühlstep oranı ile yüksek narinlik ve esneklik oranlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Kimyasal ve
morfolojik analizlerden elde edilen sonuçlar, muz yalancı gövde atıklarının kağıt hamuru ve kağıt üretimi için uygun bir
hammadde olduğunu göstermiştir.