Adölesanlarda Obezitenin Uzun Dönem Komplikasyonlarını Öngörmede Antropometrik Ölçümlerin Değeri


Güven B., Ökten A.

VAN TIP DERGİSİ, vol.28, no.3, pp.328-334, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: VAN TIP DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.328-334
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Obezite sıklığı giderek artan, komplikasyonları uzun dönemde ortaya çıkan, morbiditesi ve mortalitesi yüksek ciddi bir hastalıktır. Bu araştırmada obezitenin komplikasyonlarının erken tanısında yardımcı olabilecek ve yaygın olarak kullanılabilecek en iyi antropometrik ölçümün bulunması hedeflenmiştir. Yöntem ve gereçler: 01.06.2010-01.12.2010 tarihleri arasında endokrin polikliniğine obezite nedeniyle başvuran ve pubertal evresi 4-5 olan hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ), bel çevresi/kalça çevresi (BÇ/KÇ), yağ kitle indeksi (YKİ), triponderal kitle indeks (TKİ), ağırlık/boy (A/B) ve bel çevresi/boy (BÇ/B) oranları hesaplandı ve her bir ölçüm metabolik sendrom ayrımı için değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması 14,02±1,62 yıl olan 41 (%63,1)’i kız, 24 (%36,9)’ ü erkek toplam 65 hasta araştırmaya alındı. Metabolik sendrom varlığının ayrımında incelenen VKİ, BÇ/KÇ, YKİ, YKİ, A/B oranlarının tanı performansları ayrı ayrı ROC analizi ile incelendi. Erkeklerde BÇ/KÇ oranı kızlarda BÇ ve BÇ/B oranı anlamlı olarak tespit edildi. Sonuç: Obezitenin komplikasyonlarının erken tanısında yardımcı olabilecek ve yaygın olarak kullanılabilecek en iyi antropometrik ölçüm erkeklerde BÇ/KÇ oranı, kızlarda ise BÇ ve BÇ/B oranıdır.