Ana Metal Sanayi Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleri İle Değerlendirilmesi


EYÜBOĞLU K., BAYRAKTAR Y.

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)