REMOVAL OF CONGENITAL EPULIS USING AN Er,Cr:YSGG LAZER IN A NEWBORN PATIENT: A CASE REPORT


Arıkan S. M., Yılmaz Altıntaş N., Doğru Y., Baygın Ö.

14. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi-online, Trabzon, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.312-313

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.312-313
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Congenital epulis is a rare tumor, also known as granular cell tumor(Neumann’s tumor, congenital myoblastoma) that canbe seen in newborns. The tumor is benign. It’s more common in girls with a ratio of 10:1. It’s the excision of the lesion without delaying treatment. Inthiscase report, laser treatment of congenital epulis in newborns is presented.

Case: Baby girl born with normal birth 9 days ago; She applied to our faculty because of an exophytic lesion with a hard consistency, pink-white appearance,originating in the mouth and protruding out of the mouth, which prevents her feeding. After the clinical examination and anamnesis, it was decided to remove the lesion by excisional biopsy. The patient was consulted with the KTÜ Medical Faculty Pediatric neonatal outpatient clinic. 10 days after the examination, under local anesthesia, with a pedunculated located in the anterior of the maxilla, which does not allow the patient to be fed, oval shaped, solid lesion with a diameter of about 1.5cm Er,Cr:YSGG laser excision was performed. Bleeding during and after the operation was minimal and no complications were observed. After the pathological examination, the diagnosis was made as congenital epulis. No recurrence was observed in the patient’s 3-day,7-day,2-week and 1-month follow-up. Wound healing was uneventful.

Conclusion: The pathogenesis of congenital epulis in the newborn is unknown. It can cause nutritional and/or respiratory distress, so its treatment is excision of the lesion as soon as possible. Laser excision is one of the modern approaches in the treatment of soft tissue lesions in the oral area and is an alternative to conventional surgery. In addition, it has advantages such as rapid healing of tissues and less discomfort to the patient when used in pediatric patients

Keywords: congenital epulis, congenital myoblastoma, neumann’s tumor

Amaç: Konjenital epulis yeni doğanlarda görülebilen granüler hücreli tümör (Neumann’s tümörü, konjenital myoblastoma) olarak da bilinen nadir bir tümördür. Tümör benign karakterlidir. 10:1 oranında kız çocuklarında daha sık karşılaşılmaktadır. Tedavisi geciktirilmeden lezyonun eksizyonudur. Bu vaka raporunda yenidoğanda konjenital epulisin lazer ile tedavisi sunulmaktadır.

Olgu: 9 gün önce normal doğum ile doğan kız bebek; beslenmesine mani olan, maksilla anterior bölgede bulunan sert kıvamlı, pembe-beyaz görünümlü, ağız içi kaynaklı olup ağız dışına protrude olan egzofitik lezyon nedeniyle fakültemize başvurdu. Yapılan klinik muayene ve anamnez sonrası lezyonun eksizyonel biopsi ile uzaklaştırılmasına karar verildi. Yenidoğan hasta, KTÜ Tıp Fakültesi Pediatrik yenidoğan polikliniği ile konsülte edildi. Muayeneden 10 gün sonra lokal anestezi altında, hastanın beslenmesine izin vermeyen maksilla anteriorda bulunan saplı, oval şekilli, solid yaklaşık 1.5 cm çaplı lezyonun Er,Cr:YSGG lazer ile eksizyonu gerçekleştirildi. Operasyon sırasında ve sonrasında kanama minimaldi ve herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Yapılan patolojik inceleme sonrası tanı konjenital epulis olarak konuldu. Hastanın 3 gün, 7 gün, 2 hafta ve 1 aylık kontrollerinde herhangi bir nüks gözlenmedi. Yara iyileşmesi sorunsuzdu.

Sonuç: Yeni doğanda konjenital epulisin patogenezisi bilinmemektedir. Konjenital epulis beslenme ve/veya solunum sıkıntılarına neden olabilir bu nedenle tedavisi mümkün olan en kısa zamanda lezyonun eksizyonudur.Lazer ile eksiyon, oral bölgede yumuşak doku lezyonlarının tedavisinde modern yaklaşımlardandır ve konvansiyonel cerrahiye bir alternatiftir. Ayrıca pediatrik hastalarda kullanımında dokuların hızlı iyileşmesi ve hastaya verdiğin rahatsızlığın daha az olması gibi avantajları mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: konjenital epulis, konjenital myoblastom, neumann’s tümörü