COVID-19 SALGINI VE EMEK PİYASALARI


Murat G.

in: COVID-19 GENEL SALGIN SÜRECİNİN SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ, Hasan Çebi Bal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.95-129, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.95-129
  • Editors: Hasan Çebi Bal, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Çin’in Wuhan kentinde başlayan, kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi

altına alan COVID-19 salgını sağlık kaynaklı ekonomik etkileri olan bir krizdir.

Ülkeler virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak ve kontrol altına almak amacıyla fiziksel

teması en az düzeye indirmek için sosyal mesafe, evde kalma ve zorunlu olmayan

işyerlerinin ve okulların kapatılması gibi uygulamalara yönelmiştir. Bu uygulamalar

hem girdi hem de çıktı piyasalarında keskin bir bozulmayı beraberinde

getirmiştir. Bu çalışmada COVID-19 salgınının dünya ve Türkiye emek piyasaları

üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda

gerek dünyada ve gerek Türkiye’de, COVID-19 salgınının birçok işletmenin faaliyetlerini

durdurmasına, işsizliğin artmasına, çalışanların işlerini ve gelirlerini

kaybetmesine, çalışma sürelerinin azalmasına, geleneksel standart çalışmadan kısa

süreli ve uzaktan çalışmaya geçmesine ve kayıt dışı istihdamda gerilemeler yaşanmasına

yol açtığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte aşının bulunmasıyla ve kontrollü

normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte zamanla ülke ekonomilerinin ve

emek piyasalarının toparlanma sürecine girdiği gözlenmektedir. Ayrıca toplam

talebi arttırmaya yönelik mali teşvik paketlerinin ve işçi ve işveren örgütleriyle

sosyal diyaloğun emek piyasalarında geri dönüşü sağlamadaki rolü de göz ardı

edilmemelidir.