AVR Sistemi için ARO Tabanlı PID ve FOPID Denetleyici Tasarımı


Creative Commons License

Başlık Ş., Çavdar B., Öztürk Ö., Aslanov T., Akyazı Ö.

24. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 14 September 2023, pp.158-165

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158-165
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

One of the most important factors for providing efficient and uninterrupted electrical energy to consumers in electricity grids is the maintaining of voltage stability. Automatic voltage regulators (AVR) of synchronous generators play a major role in maintaining voltage stability in grids. Therefore, the control of AVR systems is very important. In this study, PID and FOPID controllers are used to control the AVR system. The parameters of these controllers are determined by the artificial rabbits optimization (ARO) algorithm. ARO-PID and AROFOPID controllers are shown to be more successful than the controllers in the literature by time domain analysis. In addition, robustness and disturbance load analyses are performed for ARO-PID and ARO-FOPID controllers. In these analyses, the proposed controllers demonstrate outstanding performance.

Elektrik şebekelerinde tüketiciye verimli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak için önemli etkenlerden biri gerilim kararlılığının korunmasıdır. Şebekelerde gerilim kararlılığının korunmasında en büyük rol ise senkron generatörlerin otomatik voltaj regülatörlerinindir (AVR). Bu sebeple AVR sistemlerinin kontrolü oldukça önem arz eder. Bu çalışmada AVR sisteminin kontrolü için PID ve FOPID denetleyicileri kullanılmıştır. Bu denetleyicilerin parametreleri yapay tavşan optimizasyonu (ARO) algoritmasıyla belirlenmiştir. ARO-PID ve ARO-FOPID denetleyicilerinin literatürdeki denetleyicilerden daha başarılı olduğu zaman bölgesi analiziyle kanıtlanmıştır. Ayrıca ARO-PID ve ARO-FOPID denetleyicileri için gürbüzlük ve bozucu yük analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde de önerilen denetleyicilerin üstün performans sergilediği görülmektedir.