Adli Muhasebe Mesleğinin Muhasebe Meslek Mensupları Arasında Farkındalığı: Trabzon SMMMO Üyelerine Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

KARSLIOĞLU İ., KARAVARDAR A.

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, no.56, pp.141-164, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-164
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

At the present day, the increase in fiscal incompatibilities which are sent to the courts, the complexity of the
structure of the crimes and the inadequacy of the member of the legal professions has led to the emergence
of a new field of forensic accounting profession. In this study, it was aimed to investigate professional
accountants in Trabzon province of the level of awareness about forensic accounting profession. For this
purpose, a questionnaire was applied to 253 SMMMO members in Trabzon province and obtained data
were analyzed, frequency analysis was applied by SPSS statistical analysis program. According to the results
of the research, it has been determined that accounting profession members have heard the profession
of forensic accounting concept and forensic accountancy although, majority of them have less information
about the subject. It is understood that the members of the accountancy profession know forensic accountancy
profession as an expert witnesses and they think that the institution of expert witnessing does not act
effectively. Accountants think that audit activities are inadequate to prevent fraud and corruption, judicial
legislation and education are not sufficient relating to forensic accounting nonetheless internship is necessary
in education.

Günümüzde mahkemelere intikal eden mali uyumsuzluklardaki artış, suçların yapısının karmaşık olması
ve hukukçuların bu durumda yetersiz kalması, yeni bir çalışma alanı olan adli muhasebecilik mesleğinin
doğmasına neden olmuştur. Bu çalışmada Trabzon ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının adli muhasebecilik
mesleği hakkındaki farkındalık düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Trabzon
ilindeki 253 SMMMO (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) üyesi meslek mensubuna anket uygulanmış
ve veriler SPSS istatistiki analiz programı ile frekans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleğini duyduklarını ancak
çoğunun konu hakkında bilgilerinin az olduğu belirlenmiştir. Meslek mensuplarının bu mesleği bilirkişilik
olarak bildikleri ve bilirkişilik müessesesinin de etkin olarak işlemediğini düşündükleri anlaşılmaktadır.
Meslek mensupları hile ve yolsuzlukları önlemede denetim faaliyetlerinin yetersiz olduğunu, adli muhasebeye
ilişkin yasal düzenlemelerin henüz yeterli olmadığını, adli muhasebecilik konusunda verilen eğitimlerin
yetersiz olduğu bununla birlikte eğitimlerde stajın gerekli olduğunu düşünmektedirler.