A rare cause of abdominal pain: Superior mesenteric vein thrombosis


Bekar M. S., Yılmaz N. S., İlhan E., İmamoğlu M., Paslı S., Özer V., ...More

TATKON 2023, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.237

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.237
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Karın ağrısı, abdominal bölgede, lokalize veya yaygın olarak hissedilen bir ağrı duyusudur. Ayrım yapmak kimi zaman zor olsa da ağrının internal ya da eksternal kökenli olduğu algılanabilir. Karın ağrısının, çeşitli nedenlerden dolayı batın içi organların parankiminde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanabileceği gibi damar yapılarıyla ilişkili olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır. Derinleştirilmiş anamnez ve fizik muayene bulguları yaşamı tehdit eden patolojileri saptamakta ve seyrek görülen durumları adlandırmakta bize ışık tutar. Bu yazıda süperior mezenterik vende meydana gelen trombüs sonrası karın ağrısıyla kliniğimize başvuran bir olguyu literatüre sunduk.