Türkiye de İllerin Yoksulluk Nedeni Olarak Toplam Doğurganlık Hızları Yatay Kesit Bir Analiz 1990 2000


ÖZTÜRK L.

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)