Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği öğretmen formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri


Ömeroğlu E., Büyüköztürk Ş., Aydoğan Y., Çakan M., Kılıç Çakmak E., Özyürek A., ...More

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.8, pp.37-46, 2014 (Peer-Reviewed Journal)