Adenomatoid tumours of uterus: a case report


Çınar E., ERSÖZ Ş. , ERCİN M. E.

29th European Pathology Congress, 2 - 06 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri