Levetirasetam tedavisi ile ilişkili Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermel nekrolizisli olgu sunumu.


KAMAŞAK T., Haktanır Abul M., ORHAN F., MUTLU M., ŞAHİN S., CANSU A.

18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey