A New Approach for Investigating the Changes in Physical and Mechanical Properties of Igneous Rocks Exposed to High Temperatures


Sünnetci M. O., Ersoy H., Karahan M.

MÜHJEO’2021: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 June 2022, pp.131-138

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131-138
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada yüksek sıcaklıkların kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasında tüm deney prosedürünün aynı örnekler üzerinde uygulandığı yeni bir yöntem önerilmiştir. Bu amaçla hem literatürde uygulanan metodoloji hem de yeni önerilen metodoloji kullanılarak disk şekilli andezit örnekleri 200, 350, 500 ve 680°C sıcaklık kademelerinde ısıl işleme tabi tutulmuş ve soğuma hızı etkisinin de belirlenebilmesi için 2 farklı soğutma yöntemine göre soğutulmuştur. Daha sonra örnekler üzerinde boyuna dalga hızı, Leeb Sertliği (equotip) ve Brazilian deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçları incelendiğinde önerilen metodolojinin literatürdeki yönteme kıyasla çok daha tutarlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Yeni önerilen yöntemdeki ısınmasoğuma döngülerinin kayaçlar üzerinde herhangi bir yorulma etkisi oluşturmadığı gözlenmiştir. Soğuma hızının örneklerin mekanik davranışı üzerinde belirgin bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir. Equotip deneyinin kayaçlar üzerindeki termal etkinin araştırılmasında kullanılabileceği ortaya konmuştur.