Perkütan Diode laser Disk Dekompresyonu yapılan Hastalarda Uzun dönem takip sonunda İntervertebral disk Rejenerasyonunun Magnetik Resonans Görüntüleme ile gösterilmesi: 14 hastanın retrospektif klinik ve radyolojik analizi


ARSLAN E. , Demirci İ., Kılınçaslan M. O. , HACIFAZLIOĞLU Ç., DEMİR T., DEMİRKALE İ.

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye