ÇEVRESEL ALGI VE PEYZAJ TERCİHLERİ


ALPAK E. M. , YILMAZ S. , TARAKÇI EREN E.

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018