Publishing Geospatial Data as Linked Data : Trabzon Case


Kara G., Cömert Ç., Akyazı İ.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.36, no.2, pp.228-237, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The rapidly growing traditional web has transformed into a gigantic data set, which make it a place providing a heterogeneous environment. With the changes in quality expectation of users and improving technology, current knowledge representation techniques lagged behind these expectations. With the Semantic Web, a new version of the traditional web, and one of its component linked data create a platform where computers can understand and analyze data and only documents are not published. To be able to present data contained in data sources with semantic definitions on the web, linked data provides a set of design principles. With linked data approach, the size of data in spatial field is increasing day by day. Thanks to be published spatial data as linked data, spatial data became queriable, and useable by other data sources. As a result of Semantic Web applications, data and concepts with the same meaning from different sources are semantically intermateable. In this article, a methodology is indicated for publishing spatial data as Linked Data, requirements are determined and the results are examined. In this concept, “Trabzon Administrative Borders” dataset is adjusted to ontologies, published on the web as linked data and spatial queries are carried out. 

: İçeriği hızla büyüyen geleneksel web, devasa bir veri kümesine dönüşmüş, bu veri kümesi ile heterojen ortam sunan bir hal almıştır. Gerek gelişen teknoloji gerekse kullanıcıların zaman ve kalite beklentisinin değişmesi ile birlikte, mevcut bilgi sunum teknikleri, bu beklentilerin gerisinde kalmıştır. Geleneksel webin yeni versiyonu olan Semantik Web ve bileşeni bağlantılı veri ile birlikte, sadece dokümanların yayınlanmadığı, bilgisayarların da veriyi anladığı ve analiz edebildiği yeni bir platform oluşturulmuştur. Bağlantılı veri, veri kaynaklarında bulunan verilerin web üzerinde semantik tanımları ile birlikte sunulması için bir dizi tasarım ilkeleri sunar. Bağlantılı veri yaklaşımıyla birlikte konumsal alandaki verilerin web üzerindeki boyutu her geçen gün daha da artmaktadır. Konumsal bağlantılı verilerin yayınlanmasıyla web üzerinde konumsal veriler sorgulanabilir ve diğer veri kaynakları tarafından kullanılabilir hale gelir. Böylece Semantik Web uygulamaları gereği, farklı veri kaynaklarında aynı anlama gelen veri ve kavramlar semantik olarak eşleştirilebilir durumdadır. Bu çalışmada, konumsal verilerin bağlantılı veri olarak yayınlanması için bir metodoloji önerilmiştir ve gereksinimler belirlenerek sonuçlar irdelenmiştir. Bu bağlamda, “Trabzon İdari Sınırlar” veri seti ontolojilerle ilişkilendirilerek web üzerinde bağlantılı veri olarak yayınlanmıştır ve konumsal sorgular gerçekleştirilmiştir.