Quantitative Research Based Upon the Identifical Development of the People with Turkish Origins who Live in Germany (Example of Berlin)


AYDEMİR L.

Journal of Social and Administrative Sciences, vol.2, pp.35-45, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Journal of Social and Administrative Sciences
  • Page Numbers: pp.35-45

Abstract

Immigration movement from Turkey, which began with Labor Migration Aggrement which was signed in the year of 1961 between Turkey and Federal Republic of Germany and still continued today, is accompanied by many important factors which shape and change both countries’ nation in the international area. This study brings forward important features of family identity within the development processes of the Turkish origin people who have lived in Germany for more than half century.1This study, which summarizes the data of field research conducted in Berlin, presents the identifical development direction with comparisons among the age groups. The most important finding which depends on the research data is the fact that Turkish culture, values, norms and Islam religion are important factors on identifical developments of the third generation youths who live in Berlin while religion factor has decreasing importance and common culture of Turkish and German and values have increasing importance for the first and second generations. Keywords. Turkish identity, Turish people in Germany, immigration identity, family identity, Turkish people in Berlin. 

Türkiye ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 1961 yıllında imzalanan İşçi Göçü Anlaşması ile başlayıp bugün hala devam etmekte olan Türkiye’den göç hareketi her iki ülkenin toplumunu uluslararası alanda şekillendiren ve değiştiren gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışma yarım yüzyılı aşkın süredir Almanya’da yaşayan Türk kökenli nüfusun gelişim içerisinde ki aile kimliğinin önemli özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Berlin’de yürütülmüş saha araştırması verilerini özetleyen bu çalışma, kimliksel gelişimin yönünü yaş grupları arasında yapılan kıyaslamalar ile sunmaktadır. Araştırma verilerine dayanan en önemli bulgu; Berlin’de yaşayan üçüncü kuşak gençlerin kimliksel gelişiminde Türk kültürü, değerleri, normları ve İslam dini önem kazanırken, birinci ve ikinci kuşakta din azalan, Türk-Alman ortak kültürü ve değerleri ise artan bir öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Türk kimliği, Almanya’da Türkler, göçmen kimliği, aile kimliği, Berlinli Türkler