Farklı Ağaç Türlerinden Elde Edilen Biyokömürün Isıl Değer Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi


YILDIRIM İ. , AKYÜZ K. C. , TEMİZ A.

III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, 3 - 05 Ekim 2019