PROSTAT DOKUSU IÇEREN OVARYAN MATÜR KISTIK TERATOM: OLGU SUNUMU


Katı B., Ersöz Ş.

30. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.297

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.297
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Matür kistik teratomlar, her üç germ tabakasından köken alan matür doku içeren, sıklıkla reprodüktif çağdaki kadınlarda görülen benign germ hücre tümörleridir. Erkek ürogenital sinüsten kaynaklanan yapılar, matür ovaryan teratomlarda nadiren görülür. Olgu: 22 yaşında nullipar kadın hasta, kıllanma artışı şikayetiyle başvurdu. Alt abdomen manyetik rezonans görüntülemede, sağ overde, 76x70x60 mm boyutunda T1A görüntülerde hiperintens, içinde periferi hipointens alanlar bulunan; T2A görüntülerde hiperintens, yağ baskılı sekanslarda sinyal kaybı gösteren dermoid kist ile uyumlu lezyon izlendi. Hastaya laparoskopik kistektomi operasyonu uygulandı. Spesmen, makroskopik olarak topluca 5 cm boyutlu, içinde sarı renkli, yağlı, yoğun kıvamlı materyal ve kıl yapıları izlenen, parçalı membranöz doku örneklerinden oluşmaktaydı. Mikroskopik incelemede, matür kistik teratom tanısı doğrulandı. Bir alanda, nodül oluşturan ve immünhistokimyasal olarak PSA ile (+) reaksiyon veren prostat bezleri görüldü. Sonuç: Literatürde bugüne kadar az sayıda prostat dokusu içeren ovaryan kistik teratom olgusu bildirilmiştir. Patogenezi tartışmalı olmakla birlikte birkaç teori mevcuttur. Bu teoriler; prostatik dokunun, teratomun yakınındaki luteinize hücreler tarafından üretilen androjenler ile uyarılan embriyonik endodermal sinüs artıklarından ya da androjenik mikroortamda mezonefrik kalıntıların metaplazisinden gelişebileceği ve paternal genetik materyalin inaktivasyonunda yetersizlik olasılığıdır. Olgumuz nadir bir vaka olması nedeniyle sunulmuş olup, bildirilen olguların bir kısmında, prostat dokusu alanlarında in situ veya invaziv adenokarsinom saptanması nedeniyle de önem arz etmektedir