Bir Akıllı Kent Uygulaması Olarak E-Belediyecilikte Güvenlik Olgusu: Trabzon Ortahisar Belediyesi Örneği


Ersavaş Kavanoz S., Erdem N.

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13), Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.1636-1652

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1636-1652
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kentin mekânsal yönetim süreci ağırlıklı olarak yerel yönetimler düzeyinde somutluk kazanmaktadır. Kent düzeyinde yerine getirilmesi gereken birçok sorumluluk, belediyelere tanınan yetkiler arasında yer almaktadır. Kuşkusuz güvenlik, bir kentte sağlanması gereken olmazsa olmaz görevler arasındadır. Geçmiş zamanlarda, kent için bir güvenlik simgesi olarak inşa edilen surlar (kaleler) bulunmaktaydı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kentsel hizmet ve vatandaş anlayışının kapsam ve içeriklerini değiştirmiş, bu arada güvenlik olgusu da kendini daha farklı şekillerde gündeme getirmeye başlamıştır. Teknoloji, bilişim ve iletişim alanlarında yaşanan gelişmeler, bu gelişmelere duyarsız kalamayan belediyelerin güvenlik konusundaki çabalarına da yeni bir boyut kazandırmaktadır. Teknoloji alanındaki ilerlemelerin yerel yönetimler alanına entegre edilerek e-belediyecilik (elektronik belediye) ya da dijital belediyecilik sürecinin başlaması, yeni güvenlik kaygılarını da beraberinde getirmiştir. Diğer bir ifadeyle, teknolojinin imkânlarından yararlanmak ve bu doğrultuda pratik çözümler üretmek isteyen belediyeler tarafından kullanılan bilişim ve veri tabanları, belediyeler, belediye temsilcileri, çalışanlar ve vatandaşlar için yeni güvenlik kaygılarının önünü açmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, bir akıllı kent uygulaması olarak doğrudan e-belediye uygulamaları üzerinden belediyeleri ve vatandaşları ilgilendiren güvenliğe dair tehdit ve kaygıların Trabzon, Ortahisar Belediyesi özelinde ele alınmasını içermektedir. Çalışmada, kentte güvenlik olgusunun teknolojik gelişim sürecine bağlı olarak değişen kapsamı ve gelinen süreçte Ortahisar Belediyesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kenti ve Ortahisar Belediyesinde ikamet eden kentliler ile gerçekleştirilen anket çalışması sonucu vatandaşları ilgilendiren yeni güvenlik kaygıları tespit edilmiş ve sonuçlar aktarılmıştır.