Değerlerin Belirlenmesi Testi (DIT) İle Ahlaki Yargı Yeteneği Testi (MUT) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Kaya M., ÇİNEMRE S., Taşkın O., Yazgan Ş.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-OMUİFD, vol.42, pp.99-133, 2017 (Peer-Reviewed Journal)