TESTİSTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU


TÜRKMEN USTA Z. , MUNĞAN S., ERCİN M. E. , ERSÖZ Ş. , SAYĞIN İ. , TEOMAN G.

27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye