The Effect of Forest Fires on Wildlife And Habitat Restoration After Fire


Gündoğdu E., Sarı A.

in: FOREST FIRES: Causes, Effects, Monitoring, Precautions and Rehabilitation Activities, Prof. Dr. Taşkın KAVZIOĞLU, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.301-317, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Bilimler Akademisi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.301-317
  • Editors: Prof. Dr. Taşkın KAVZIOĞLU, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Every year, forests are exposed to more fire risks with the effect of global climate change. The Covid-19 pandemic, which has been experienced in recent years, has changed the perspective of human beings towards nature, and the needs and demands of people living in cities to use nature have increased day by day. When these two elements come together, it is inevitable that the risk of fire will increase in fire-sensitive ecosystems. One of the living groups most affected by this situation is wild animals. In the burned areas, not only the tree communities but also the entire forest ecosystem has been damaged. In particular, wildlife is adversely affected by fires in the short term, and hundreds of wild animals die. Therefore, rehabilitation and restoration of forests after fire emerges as an element that should be planned together with wildlife in terms of the sustainability of forest ecosystems. For this reason, all burned areas should not be renewed with the same method and decision mechanism, and decisions specific to the wildlife and habitat should be taken.

Ormanlar her geçen yıl küresel iklim değişikliğinin de etkisi ile daha fazla yangın riskine maruz kalmaktadır. Son yıllarda yaşanan Covid-19 pandemisi ise insanoğlunun doğaya bakış açısını değiştirmiş, özellikle kentlerde yaşayan halkın doğayı kullanma ihtiyaçları ve talepleri her geçen gün artmıştır. Bu iki unsur bir araya geldiğinde yangına hassas ekosistemlerde yangın riskinin artması da kaçınılmaz olmuştur. Bu durumdan en çok etkilenen canlı gruplarından biri de yaban hayvanlarıdır. Yanan sahalarda sadece ağaç toplulukları değil, orman ekosisteminin tamamı zarar görmekte, özellikle de yaban hayatı yangın anında ve kısa vadede yangınlardan çok olumsuz etkilenmekte yüzlerce yaban hayvanı can vermektedir. Dolayısıyla yangın sonrası ormanların rehabilitasyonu ve restorasyonu, orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği açısından yaban hayatı ile beraber planlanması gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple yanan alanların tümü aynı metot ve karar mekanizmasıyla yenilenmemeli, alanda yaşayan yaban hayvanlarına ve habitata özgü kararlar alınmalıdır.