Kırsal Turizm ve Vernaküler Mobilya Etkileşiminde Deformasyon Kavramı


Bekar İ., Özpınar İ., Ertaş Beşir Ş.

Mimarlık ve Yaşam, vol.6, no.3, pp.845-856, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26835/my.937754
  • Journal Name: Mimarlık ve Yaşam
  • Page Numbers: pp.845-856
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Giderek artan turizm faaliyetlerine bağlı olarak kırsal alanların vernaküler özellikleri

zamanla değişikliğe uğramıştır. Bu değişimden başta vernaküler yapılar olmak üzere iç

mekan ve mobilyaları da büyük oranda etkilenmiştir. Değişim çok yönlü bir kavramdır.

Bu süreçte; vernaküler mobilyalar özgün karakterini koruyup geliştirerek sürekliliğini

sağlayabileceği gibi özgün karakterini kaybederek yok olabilmektedir. Vernaküler

mobilyanın değişimi süreçlerinin belirlenmesi için onu oluşturan özelliklerin incelenmesi

ve bu özelliklerin zamanla oluşturduğu anlamının değerlendirilmesi gerekmektedir. Kırsal

alanların turizm etkisiyle değişiminde bu iki farklı olgu transformasyon ve deformasyon

olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada vernaküler mobilyada yaşanan olumsuz değişimler

‘deformasyon’ kavramı üzerinden ele alınmış; turizm hareketlerine bağlı olarak

deformasyona uğrayan vernaküler sürdürülebilirliğinin gerekliliğine ve önemine dikkat

çekmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan literatür araştırması ile değişim türleri

belirlenmiş ve mobilyada yaşanan deformasyonlar sosyokültürel etkenlerden kaynaklı

deformasyon, ekonomik etkenlerden kaynaklı deformasyon, işlevsel değişimlerden

kaynaklı deformasyon ve anlamsal deformasyon olmak üzere dört başlıkla irdelenmiştir.