Bronkopulmoner displazi (BPD) ve çok düşük doğum ağırlığı (ÇDDA) olan bebeklerde motor ve kognitif gelişim: iki yıllık takip çalışması


Keleş M. N., Yıldız R., Yıldız A., Erol E., Apaydın U., Elbasan B., ...More

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2018, pp.13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

AMAÇ: Bronkopulmoner Displazi (BPD) preterm bebekleri etkileyen en yaygın kronik akciğer hastalığıdır ve gestasyonel yaş ve doğum ağırlığıyla ters orantılı olarak ilişkilidir. Çalışmanın amacı bronkopulmoner displazili bebeklerin motor ve kognitif gelişimlerini incelemekti. YÖNTEM: Bebekler üç grup (15 BPD, 14 ÇDDA ve 16 term) olmak üzere 2 yaşına kadar takip edildi. Demografik bilgileri ve tıbbi hikâyeleri kaydedildi. Düzeltilmiş yaşlarına göre; 3, 6, 12 ve 24. aylarda bebeklerin motor ve kognitif gelişimleri Bayley Infant Scale-III (Bayley-III) ile değerlendirildi. BULGULAR: Bronkopulmoner displazili bebeklerin ortalama Bayley-III motor ve kognitif skorları tüm değerlendirilen aylarda ÇDDA’lı ve term bebeklerden düşüktü. Sosyoekonomik faktörlerin ve neonatal risk faktörlerinin dahil edildiği çoklu regresyon analizinde, BPD’nin bebeklerin 2 yaş motor gelişimde bağımsız ve negatif bir etken olduğu bulundu. SONUÇ: Bronkopulmoner displazi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde motor ve kognitif gelişimde gecikmeye neden olur. Bununla birlikte, BPD çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde 2 yaş motor gelişimdeki geriliği öngörmektedir. Bu nedenle, çok düşük doğum ağırlığına sahip bronkopulmoner displazili bebekler için yapılacak klinik değerlendirmeler ve erken müdahale yaklaşımlarında motor ve kognitif gelişimleri göz önünde bulundurulmalıdır. BPD’li bebeklerde motor ve kognitif gelişimi arttırmaya yönelik uygulanacak tedavi yaklaşımların etkisi araştırılmalıdır.