Kum Zeminde Şeve Yakın Oturan Eksantrik Yüklü Bir Şerit Temelin Kırılma Yüzeyleri


Cüre E., Türker E., Uzuner B. A.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.285-292

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.285-292
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada; kumda şeve yakın oturan merkezi (e/B= 0) ve eksantrik (e/B= 1/12, e/B= 1/6, e/B= 1/3) yüklenmiş model sığ (Df= 20 mm) şerit temelin kırılma yüzeylerinin eksantrisite ile değişimi deneysel olarak araştırılmıştır. Kumun sıkılık derecesi (Dr= 0.74), şev açısı (β= 30°), temel genişliği (B= 80 mm) ve temelin şev tepesine olan uzaklığı (De= 2B= 160 mm) gibi parametreler sabit tutulmuş ve iç boyutları 0.9 m (uzunluk) × 0.65 m (yükseklik) × 0.1 m (genişlik) olan bir deney tankı kullanılmıştır. Deneylerde meydana gelen kırılma yüzeyleri incelendiğinde; birincil kayma yüzeyinin eksantrisite (şev) tarafında, ikincil kayma yüzeyinin ise diğer tarafta meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca eksantrisitenin artmasıyla kırılma yüzeylerinin uzunlukları azalmıştır. Şerit temelin hemen altında simetrik olarak meydana gelen üçgen kamanın tepe noktası, eksantrisite arttıkça eksantrisite tarafına doğru kayarak asimetrik bir hale dönüşmüştür.