Kentsel Sitlerde Değişim: Doğu Karadeniz Bölgesi Kentsel Sitleri


CANDAŞ KAHYA N., Sagsöz A.

Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, vol.-, no.4, pp.57-66, 2004 (Peer-Reviewed Journal)