Dâhilde İşleme Rejimi ve Cari Denge: Türkiye İçinSektörel Bir Analiz


METE E., BADAY YILDIZ E.

The Journal of International Scientific Researches, vol.2, no.7, pp.38-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)