Primer Hipertansif Hastalarda Trombinle Aktive Edilen Fibrinolizis İnhibitörü (TAFİ) Düzeyi ve Amlodipin ve Ramiprilin TAFİ Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması


Özkan G., ULUSOY Ş. , SÖNMEZ M. , KARAHAN S. C. , MENTEŞE A. , Bektaş Ö. , ...More

14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1