Effects of Manufacturing Capability Choices on Business Performance


PERÇİN S., Ustasüleyman T.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, pp.377-392, 2006 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.377-392
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the paper is to investigate the effects of firm’s
manufacturing capability choices on business performance. For this reason, a
proposed model was developed based on the manufacturing literature. To test
the model survey instrument was conducted to 200 firms. Confirmatory factor
analysis is used to evaluate the survey instrument. Study results supported the
proposed structural equation modeling. According to the analysis’s results cost
and quality positively affect a firm’s business performance.

Çalışmanın amacı, firmaların üretim yeterlilikleri seçimlerinin
performanslarına olan etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, üretim literatürüne
dayalı olarak model geliştirilmiştir. Modelin test edilmesi amacıyla imalat
sanayinde faaliyet gösteren 199 firmaya anket uygulanmıştır. Anketin
değerlendirilmesi aşamasında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Çalışma
sonuçları, önerilen yapısal eşitlik modelini desteklemektedir. Analiz sonuçlarına
göre kalite ve maliyet, firmaların performansını pozitif biçimde etkilemektedir.