Beden eğitimi ve spor öğretmenlik bölümü son sınıf öğrencilerinin benlik tasrımı ve kendini gerçekleştirme düzeylerinin incelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)


Creative Commons License

YÜKSEK S., SUNGUR P.

e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik), vol.3, no.3, pp.190-195, 2009 (SCI-Expanded)