Sürdürülebilir Karayolu Güvenliğinde Kamyon Kazalarının Yeri


TÜRE KİBAR F., Çelik F., AYTAÇ B. P.

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 14 November 2015, pp.517-528

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.517-528
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Almost 1.2 million people have lost his/her life in traffic accidents in the world. So, many researches have been conducted for maintaining road safety and reducing the traffic accident fatalities. However, when the current values of the accident and fatality rates of the countries are checked, the preventions which are considered for improving road safety seem inefficient. But the situation is a bit worse in the countries like Turkey which are highly addicted to highway transportation. The freight transportation, which is nearly 89 % of all transportation in Turkey, is especially caused that the bigger sized and massed vehicles are existed on roads. Because of these vehicles which have the high traffic severity, the fatality accidents increase. So, it is important to search the truck accidents as a sustainable road safety policy. Our research subjects are to have safer roads in Turkey, to decrease the number of the accidents and fatalities and to maintain the sustainable safer roads in the future. In the bound of these subjects, the Ankara-Aksaray- Eregli highways which connect Ankara, which is the capital city of Turkey, to Mersin, which is the important harbor of Turkey, are searched by means of truck accidents. The selected route, which has so many hot spots, is in the group of roads which will be improved by means of road safety. This route is analyzed as both traffic and highway geometric features. And, the relationship between truck accidents and these dependent variables are statistically defined. As a result, the position of truck accidents on sustainable road safety and the importance of accidents are mentioned and the recommendations are given about the prevention of the accidents and the minimization of its severity.

Dünyada her yıl trafik kazaları sonucu 1,2 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Bu sebepten, yol güvenliği ve kazalar sonucu ölümlerin azaltılması üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Ancak,  ülkelerin mevcut yıllık kaza ve ölü sayısı değerlerine bakıldığında, alınan önlemlerin yeterli olmadığı görülmektedir. Türkiye gibi karayoluna bağımlı olan ülkelerde ise bu durum daha da vahim sonuçlar ortaya koymaktadır. Özellikle ülkemizde yaklaşık % 89 civarında olan karayolu yük taşımacılığı, büyük hacimli ve ağır tonajlı araçların yollarda olmalarına neden olmaktadır.  Dolayısıyla, yüksek kaza şiddetine sahip bu araçların karıştığı kazalar sonucu ölümlü kazaların arttığı da görülmektedir. Bu sebepten, sürdürülebilir karayolu güvenliği politikası olarak kamyon kazalarının incelenmesi önem arz etmektedir. Hedefimiz, Türkiye’deki yolların daha güvenli hale getirilmesi, kaza ve ölümlerin en aza indirilmesi ve gelecekte yolların güvenirliliğinin devamının sağlanması olmalıdır.  Bu hedeflerden yola çıkarak, Türkiye’de önemli bir özelliğe sahip olan, başkent Ankara ile dışa açılan kapılarımızdan biri olan Mersin limanı arasında bağlantıyı sağlayan Ankara-Aksaray-Ereğli bölünmüş yolu dikkate alınmış ve kamyon kazaları yönünden incelenmiştir. Seçilen yol güzergahı, 2014 yılı itibariyle üzerinde önemli kaza kara noktalarının belirlendiği bir yol olup, iyileştirme çalışması yapılacak olan yollar sınıfında bulunmaktadır. Söz konusu yol güzergahı, trafik ve karayolu geometrik özellikleri yönünden incelenmiş ve kamyon kazaları ile arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, sürdürülebilir yol güvenliğinde kamyon kazalarının yeri, kazaların önlenmesi ve şiddetlerinin azaltılması için önerilerde bulunulmuştur.