Öğretmenlerde A Tipi Kişilik, Stres Kaynakları, Öz Yeterlik ve İş Doyumu


Gamsız Ş., YAZICI H. , ALTUN F.

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.8, ss.1475-1488, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: e-Turkish Studies (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.1475-1488

Özet

Problem Durumu: Bu çalışmanın amacı halk inanışlarının cinsiyet ve kontrol odağı ile ilişkilerini incelemektir. Yöntem: Kesitsel araştırma niteliğindeki bu çalışma 445 üniversite öğrencisi (Kadın=289, Erkek=156) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, kişisel bilgi formu, halk inanışları listesi ve kontrol odağı ölçeğiyle toplanmıştır. Veri analizleri için ki-kare tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlar halk inanışları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Halk inanışları ile kontrol odağı arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuç ve Öneriler: Bazı halk inanışlarının kadınlarda ve dış kontrol odağına sahip olanlarda daha yaygın olduğu gözlenmiştir.