Türk İş Hukukunda ve Uluslararası İş Hukuku Kaynaklarında Aile Dostu Uygulamalar


Tunç Y. E., Şakar M. M.

5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 September - 16 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Yusuf Erdem TUNÇ

İnsan hayatının yetişkinlik döneminin odak noktası olan aile ve çalışma her zaman birbiriyle uyumlu olmayıp aralarında çatışma bulunmaktadır. Rekabet ve belirsizliğe karşı geliştirilen esneklik uygulamaları işçileri güvencelerden yoksun bırakmakta, evlilikteki azalma, farklı birliktelik yöntemleri ve kadınların işgücü piyasasına girişleri aileyi dönüştürmektedir. Bu noktada iş ve aile arasındaki uyumun sağlanması amacıyla esnek çalışma biçimleri, izin düzenlemeleri ve bağımlı bakımı düzenlemeleri gibi aile dostu uygulamalar geliştirilmektedir. Ancak esnek çalışma biçimlerine ilişkin düzenlemeler işçilerin iş güvencesinden yoksun kalmalarına sebep olmakta, izin düzenlemeleri anneyi odak noktasına alıp babaya yönelik düzenlemelere sınırlı olarak yer vermekte ve bağımlı bakımı uygulamaları ise bakım sorumluluğunu kadına yüklemekte ve insan ömründeki artışa bağlı yaşlı bakım gereklilikleri göz ardı etmektedir. Bu çalışmada; aile dostu uygulamalar kavramı ve kapsamı ortaya konulup hukuki düzenlemelerin iş ve aile arasındaki çatışmayı azaltma noktasındaki etkilerine ve bunlara yönelik önerilere yer verilmiştir. Çalışmanın amacı; Türk İş Hukuku kaynaklarının uluslararası iş hukuku kaynakları ile karşılaştırılarak aile dostu niteliklerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda esnek çalışma biçimlerinde güvence ve esneklik arasındaki ilişkinin işçi lehine düzenlenmesi, izin düzenlenmelerinde babaların da göz önüne alınması ile ebeveyn izni düzenlemesinin yapılması ve bağımlı bakımı düzenlemelerinde değişen aile ve aile sorumluluklarına uyumlu düzenlemeler yapılması yararlı olacaktır.


*[1] Bildiri Yusuf Erdem Tunç’un Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde devam etmekte olan doktora tezinden türetilmiştir.