Bilgisayarlı Dudak Okuma


YAVUZ Z., NABİYEV V.

15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 June 2007, vol.1-3, pp.1216-1219

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1-3
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1216-1219
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The analysis of sign language covers different areas such as audio and image processing, pattern recognition, natural language processing that require complex computational processing. These processes required recognizing the sign and audio, plays an important role in development of human-computer interaction. In this paper we focused on automatic lipreading by utilizing visual information in speech recognition. Some approaches about finding lip area, tracking lip contours and obtaining required features about automatic lipreading are suggested.

İşaret  dilinin  çözümlenmesi  karmaşık  hesapsal  süreçleri içermekte ses işleme, görüntü işleme, örüntü tanıma, doğal dil işleme  gibi  değişik  alanları  kapsamaktadır.  İşaretin  ve  sesin tanınmasında  gerekli  olan  bu  süreçler,  insan-bilgisayar etkileşiminin  gelişmesinde  önemli  rol  oynamaktadır.  Bu makalede  insan  konuşmasının  tanınmasında  görüntü bilgilerinden  faydalanılarak  bilgisayarlı  dudak  okuma üzerinde  durulmaktadır.  Dudak  bölgesinin  bulunması,  dudak hareketlerinin takibi ve bilgisayarlı dudak okuma için gerekli özelliklerin elde edilmesi ile ilgili yaklaşımlar önerilmektedir.