Ortaöğretim Kurumlarında Ders Dışı Sportif Etkinliklere Katılan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yapılarının Araştırılması (Giresun Ve Trabzon Örneği)


CİVİL T., koçak m.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.46-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal)