Nükleer Enerji ve Günlük Hayattaki Yeri


Yılmaz A. H.

in: Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar, Prof. Dr. İbrahim Dinçer Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.287-326, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Bilimler Akademisi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.287-326
  • Editors: Prof. Dr. İbrahim Dinçer Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Enerji öyle bir konudur ki, insanlığın bütün alanlarını ve yaşamın bütün boyutlarını etkilemektedir. Geçmişte yaşanan savaşların, barışların ve uyuşmazlıkların büyük bir bölümünün de ana nedeni enerjiye dayanmaktadır. Ayrıca ekonomik olarak bütün sektörlerin gelişmesinde ana taşıyıcı enerjidir ve enerji kaynaklarına sahip olmadan hiçbir teknolojik gelişimin ve hakimiyetin olması mümkün değildir. Enerji aynı zamanda bir ülkenin ulusal güvenliğini temin edebilmenin en önemli unsurudur. Böyle önemli bir konuyu eğitimin bütün alanlarında ve programlarında hem üniversite hem de üniversite öncesi eğitim süreçlerinde içermek artık kaçınılmaz bir önem arz etmektedir. Bu kitap, enerjiyi geniş bir spektrumda sunmayı amaçlamakta ve temel termodinamik kavramlardan enerji ve yenilikçilik boyutlarına kadar her bakımdan önem arz eden konuları içermektedir. Kitaptaki konular: temel termodinamik kavramlar ve yöntemler, enerji tarihi, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji ve günlük hayattaki yeri, alternatif yakıtlar, hidrojen enerjisi, atıklardan enerji üretimi, enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji depolama, enerji materyalleri ve enerjetik malzemeler, akıllı şebekeler, enerji politikaları ve stratejiler, enerji sistemlerinin ekonomisi, enerji, çevre ve sürdürülebilirlik ve bunların yanında enerji ve yenilikçiliği içermektedir. Enerji gibi önemli bir konuda, Türkiye Bilimler Akademisi, Enerji Çalışma Grubu kendini sorumlu hissederek, ülkemizdeki üniversite eğitiminde bir ders kitabı ve/veya bir kaynak kitap olarak kullanılabilecek bir eser hazırlamıştır. Enerji çalışma grubu üyelerinin yanı sıra, enerjinin farklı konularında uzman bilim insanları bu kıymetli esere katkı sağlamıştır. Bu nedenle, bu eserin enerji konularını programlarında içeren bütün disiplinlerde önemli katkılar yapabileceğine inanmaktayız. Bu çerçevede böyle bir önemli kaynak için bize yol açan Akademi’mize, katkılarını esirgemeyen komite üyelerimize ve bölümleri yazan uzmanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bu önemli eserin ülkemizdeki enerji eğitiminde faydalı bir kaynak olarak hizmet edeceğine inancındayız. Prof. Dr. İbrahim Dinçer TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Sekreteri