Gençliğin Geleneğe Bakışı


Onal M. N., KALENDER E., Ceyhan M.

Uluslararası Gençlik Araştırmalar Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2016, vol.1, pp.420-436

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.420-436
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Youth is the name of a generation which moves forward to the future from the environment within which they were grown up. Tradition is composed of a profound good manners and knowladge accretion whose cultural codes are held therein and turned over from millenniums to centuries, and from centuries to decades. The youth, between the past and the future, is on important bridge for the sake of the recurrence of tradition. The transformation, interpretation and whether to have been handed down or not of the tradition is directly associated with the attitude of the youth. What is being tought about the tradition is asked to the students over a questionaire study conducted with 300 university students with open-ended and cloze end questions, both the general and personal attitudes of the students are dealth. 5-group of questions comprised of which partly or definitely agree, hesitant and partly or definitely disagree have been asked. Birth and death rituals, attitudes between families and youngster, whether they come from a conventional environment or not issues are examined. It is seen that young people have shown an attitude towards using their minds, and they follow their elders’ experiences in some transtion periods when they have difficulty in reasoning that they obstain from giving elders’ names to their children, they lean towards the conventional marriage traditions, and they are in favour of the conventional rituals in dealth customs are found out. Students have expressed two different opinions as positive and negative to open-ended questions to openended questions. It’s clearly understood that those who look positively have no specific justfications; however, those who look negatively give justifications such as pressure, compulsion and limitations. Key words: the youth, traditions, future, transformation, ritüel, approach

Gençlik, içinde yetiştiği çevreden geleceğe yol alan bir kuşağın adıdır. Gelenek binyılların yüzyıllara, yüzyılların on yıllara doğru aktarıldığı, içinde kültür kodlarını barındıran derin görgü ve bilgi birikiminden oluşur. Geçmiş ve gelecek arasında gençlik geleneğin yinelenmesi adına önemli bir köprüdür. Geleneğin aktarılıp aktarılmaması, yeniden yorumlanması, dönüştürülmesi genç kuşakların tutumlarıyla doğrudan ilişkilidir. 300 üniversitesi öğrencisi ile yapılan anket çalışması üzerinden, öğrencilere gelenek hakkında neler düşündükleri sorulmuştur. Ucu açık ve kapalı sorularla öğrencilerin genel yaklaşımları yanında ve özel yaklaşımları ele alınmıştır. Kısman veya kesinlikle katılanlar, karasızlar ve kısman veya kesinlikle katılmayanlar olmak üzere beş sor sorulmuştur. Geleneksel bir çevreden gelip gelmedikleri, ailelerle gençler arasındaki tutumlar, doğum evlenme ve ölüm âdetleri üzerinde ele alınmıştır. Gençlerin geleneğe yaklaşımlarının çoğu zaman kendi akıllarını kullanma yönünde olduğu, akıl yürütmekte zorlandıkları bazı geçiş dönemlerinde büyüklerin deneyimlerine kulak verdikleri görülmüştür. Doğum âdetlerinde büyüklerin adlarının kendi çocuklarına verilmesinden kaçındıkları, geleneksek evlenme âdetlerine sıcak baktıkları, ölüm âdetlerinde geleneksek uygulamalardan yana oldukları tespit edilmiştir. Ucu açık sorularda, öğrenciler olumlu ve olumsuz olarak iki farklı görüş belirtmişlerdir. Olumlu bakanların belirli gerekçelerinin olmadığı, genel bakış açılarıyla yaklaşım sergiledikleri; olumsuz bakanların ise, baskı, zorlama, çerçeve içine alınma gibi gerekçe gösterdikleri anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: gençlik, gelenek, gelecek, dönüşüm, ritüel, tutum