THE EFFECT OF TAXES ON INCOME DISTRIBUTION: PANEL DATA ANALYSIS FOR OECD COUNTRIES


Tunçer M., Demirtaş N.

Vergi Raporu, vol.29, no.263, pp.241-253, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 263
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.241-253
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The alleviation of inequality of income distribution is one of the primary objectives of the fiscal policy. Tax systems are one of the significant

factor that affects on income distribution. The aims of the study is to investigate the effect of taxes on income, wealth and expenditures on

income distribution in OECD countries. Panel data analysis is used as a method in the study. In this study. the period of 2000-2014 data of

all variables are available for 36 OECD member countries. is investigated. As a result of the study this study is there is a significant negative relationship between the taxes on income and wealth and the Gini Coefficient. Nevertheless, there is a significant positive relationship between the taxes on expenditures and the Gini Coefficient.

Gelir dağılımı eşitsizliğinin azaltılması maliye politikasının temel amaçları arasında yer almaktadır. Gelir dağılımı üzerine etki eden önemli faktörlerden biri de vergi sistemleridir. Çalışmada Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmada 36 OECD üye ülkesi için tüm değişkenlerin verilerinin mevcut olduğu 2000-2014 dönemi ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda gelir ve servet üzerinden alınan vergilerle Gini katsayısı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Harcamalar üzerinden alınan vergiler ile Gini katsayısı arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.