Gayrimenkul Odaklı Büyümenin Kent Çeperlerindeki Değişime Etkisi: Trabzon Yalıncak-Kaşüstü Örneği


TATLI P. , Şentürk Y.

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 6. Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.315-326

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.315-326

Abstract

As an effect of housing sector, having pioneered the growth in developed and developing economies, on real estate oriented growth; tourism, second housing and gated communities spread around the axis of urban periphery Social, economic, physical factors and neighborhood characteristics are effective on prefence of housing rather than features of housing units. Social, economic and physical factors, that are effect on change of urban area in Yalıncak-Kaşüstü located in the east of Trabzon, evaluated by examining the historical development. Change of landuse, settlement pattern and population structure was demonstrated by using qualitative and quantitative analysis method. Producted and planned luxury housing projects, number of housing unit, typology of housin, gland use, density, start and completion dates of projects for urban areas in Yalıncak-Kaşüstü for after the year of 2010 were evaluated in the scope of study.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümeye öncülük eden konut sektörünün, gayrimenkul odaklı büyümeye etkisi sonucunda kentsel alanın çeperlerindeki akslar etrafında turizm, ikinci konut, toplu konut ve kapalı konut siteleri uygulamaları yayılma göstermektedir. Konut tercihinde, konutun birim özelliklerinden ziyade sosyal, ekonomik ve fiziki faktörler ile komşuluk özellikleri etkili olmaktadır. Trabzon kent merkezinin doğusunda kalan Yalıncak-Kaşüstü kentsel alanlarında meydana gelen değişime etki eden sosyal, ekonomik ve fiziki faktörlerin neler olduğu tarihsel gelişiminin incelenmesiyle değerlendirilmiştir. Söz konusu gelişim; arazi kullanım, yerleşim deseni ve nüfus yapısı üzerindeki değişim nitel ve nicel analiz yöntemleri kullanılarak ortaya konmuştur. Çalışma kapsamında özellikle 2005 yılı sonrasında Yalıncak-Kaşüstü kentsel alanlarına ilişkin üretilen ve planlanan lüks konut projeleri, birim konut sayısı, konut tipolojisi, büyüklüğü, arazi kullanım, yoğunluk, inşaat başlangıç bitiş tarihleri açısından incelenmiş uydu görüntüleri yardımıyla kentsel yayılmanın boyutları ortaya konmuştur.