Balkan Savaşları’xxnda Kolera Mücadelesi


Creative Commons License

Cengiz Ş., Başalan İz F., Aytur Özen T., Erdinçli İ.

Askeri Tarih Araştırmaları, sa.21, ss.103-119, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Askeri Tarih Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.103-119

Özet

Salgın hastalıklar, toplum sağlığını yakından ilgilendiren konulardandır. Salgınlar sıklıkla; ticari faaliyetler, hac görevinin yerine getirilmesi, göç ve savaşlar sırasında ortaya çıkmıştır. Savaşlar sırasında ortaya çıkan salgın hastalıklar; sağlığı koruma, hijyen, beslenme gibi konulara gereken önemin verilememesinden kaynaklanmıştır.

Osmanlı Devleti, uzun tarihi boyunca pek çok savaşın içinde bulunmuştur. Bu savaşlar tifüs, frengi, sıtma ve kolera gibi pek çok hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışmada, Balkan Savaşları’na ve bu savaşlar sırasında ortaya çıkan salgın hastalıklardan koleraya sağlıkçı bakış açısıyla odaklanılmıştır.