Post-Sosyalist Ülkelerde Pro-Demokratik Dönüşüm ve Kalkınma: Panel ARDL Yaklaşımı


Güngör B.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.188-206, 2021 (Peer-Reviewed Journal)