Restoratif Dental Materyallere Uygulanan Farklı Ağız Gargaralarının Streptokokus mutans Adezyonunda Etkisinin İn Vitro Olarak İncelenmesi


Türkyılmaz S. P., Dülger K., Durukan İ., Kılıç A. O., Baltacıoğlu E., Hakkı S., ...More

BEZMIALEM SCIENCE, vol.11, no.4, pp.371-379, 2023 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.14235/bas.galenos.2023.41103
  • Journal Name: BEZMIALEM SCIENCE
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.371-379
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışma, üç farklı restoratif dental materyale uygulanan klorheksidin glukonat (CHX), Listerin ve borik asidin (BA) Streptococcus mutans (S. mutans) adezyonu üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yöntemler: Çalışmada toplam 120 adet numune hazırlandı: Kompozit reçine (Grup CR; n=40), cam iyonomer siman (Grup GIC; n=40) ve kompomer (Grup C; n=40). Numunelerin alt ve üst yüzey pürüzlülükleri ölçüldü. Bakteriyel adezyonlardan sonra her grup dört alt gruba ayrıldı (n=10). Bir dakika boyunca üç gargara ve distile su uygulandı. Ardından, kalan S. mutans biyofilmleri koloni oluşturan birim sayısı (CFU) ve MTT yöntemleriyle incelendi. Veriler istatistiksel olarak değerlendirildi (p<0,05). Bulgular: Yüzey pürüzlülüğü açısından GIC en yüksek, CR en düşüktü. Üç grup arasında fark vardı (p<0,001). Üç gargaranın tümünün bakteri sayımlarının Log CFU etkinliği, distile sudan daha yüksekti (p<0,001). Üç gargara ve distile suyun S. mutans log CFU ve MTT değerleri üzerindeki etkisi gruplar arasında farklılık gösterdi (p<0,001). CHX en etkili olanıydı. Restoratif materyal gargara etkileşimleri açısından gruplar arasında fark bulundu (p<0,05). Log CFU ve MTT değerleri arasında pozitif orta derecede istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı (r=0,636; p<0,001). Sonuç: BA, doğal yapısı ve yan etkilerinin minimal olması nedeniyle diğer gargaralara alternatif olabilir.