OLGU SUNUMU: ENDOBRONŞIAL LEIOMYOMA


Katı B., Ersöz Ş.

30. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.400

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.400
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Pulmoner leiomyomlar son derece nadir görülen benign tümörlerdir. Yaklaşık üçte biri endobronşial orijinlidir. Literatürde bugüne kadar 100’den az vaka bildirilmiştir. Olgu: 30 yaşında erkek hasta 4-5 gündür devam eden nefes alma sırasında göğüs ağrısı şikayeti ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesinde sağ akciğer orta lob mediali parakardiyak alanda 2,5 cm boyutlu subsegmental atelektazi ve sağ ana bronş ağzında 2 cm çaplı lezyon görüldü. Yapılan bronkoskopide sağ ana bronşu tama yakın obstrükte eden düzgün yüzeyli, karinaya doğru uzanan, bir alanda bronşa yapışık olduğu izlenimini veren lezyon izlendi. Hastaya sağ akciğer üst lobektomi yapıldı. Spesmenin makroskopik incelemesinde, lobektomi materyali üzerinde endobronşial mukozaya küçük bir alanda tutunan 1,3x1 cm boyutlu ve şişe içinde ayrıca parçalı olarak gönderilen topluca 4-5 cm boyutlu krem-beyaz renkli, lastik kıvamlı tümöral dokular izlendi. Mikroskopik incelemede psödostratifiye silyalı kolumnar epitel altında mitoz, nekroz ve nükleer atipi içermeyen uniform, iğsi çekirdekli, eozinofilik sitoplazmalı birbiriyle çarprazlaşan hücre demetlerinden oluşan neoplastik proliferasyon izlendi. İmmünhistokimyasal çalışmada SMA (+), MSA (+), Desmin (+) ve Ki-67 indeksi % 1 idi. Bu bulgularla olgu lobektomi materyalinde endobronşial leiomyom tanısı aldı. Sonuç: Endobronşiyal leiomyomlar, bronş ağacının düz kaslarından kaynaklanan, akciğerin nadir görülen benign tümörleridir. Endobronşial lezyonların ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm benign akciğer tümörlerinin % 2’sinden azını oluşturur. Parankimal leiomyomlar ağırlıklı olarak kadınlarda görülürken, endobronşial leiomyomlarda cinsiyet tercihi yoktur. Genellikle soliter lezyonlar olup klinik prezentasyon ve tedavi tümörün lokalizasyon ve boyutuna bağlıdır. Endobronşial lezyonlar bronşun kısmi veya komplet obstrüksiyonuna bağlı klinik semptom ve radyolojik bulgularla prezente olurlar. Tedavi mümkün olduğunca konservatif olmalıdır. Endobronşial leiomyomun ekstrapulmoner benign metastaz yapan leiomyomdan veya düşük dereceli bir leiomyosarkomdan ayırt edilmesi önemlidir.