Farklı Bonitet ve Yaşlardaki Kızılçam Meşcerelerinde Çam Keseböceğinin Çap ve Boy Artımına Etkisinin Araştırılması


KANAT M., BOZALİ N., KÖSE H., SİVRİKAYA F.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)