Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Doğasındaki Değişim: İnşacı Analiz Düzeyi ve Siber Güvenlik


Güntay V.

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler, Bursa, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2016, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Değişen uluslararası sistem ve dönemsel veriler, küreselleşen dünyanın getirmiş olduğu yeni algılarla birlikte farklı çalışma alanlarını ortaya çıkarmaktadır. Teknik bir alanın kendi düzlemini oluşturduğu siber güvenlik, uluslararası ilişkiler çalışmalarının interdisipliner boyutunda politik bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Siber politikalar veya siber caydırıcılık gibi kavramlarla kendi içinde evrimini sürdüren bu nitelik uluslararası ilişkilerin teorik zemininde de tartışılmaya başlamıştır. Uluslararası ilişkiler yaklaşımları içinde aktörlerin sosyal etkileşimine vurgu yapan inşacılık yaklaşımında, kimliklerin ve çıkarların karşı karşıya geldiği boyut siber güvenlik içerisinde bir gözlem düzeyi oluşturmuştur. Çeşitli verilerle desteklenilen bu gözlem düzeyi birçok uluslararası rapora da konu edilmektedir. Farklı güvenlik şirketlerinin ortaya koyduğu bu verilerde etkileşimin sadece aktörler arasında olmadığı, başta illegal gruplanmalar olmak üzere çeşitlendiği gözlenmektedir. Uluslararası ilişkilerin analiz düzeyindeki inşacı yaklaşımın siber güvenliğe ilişkin yorumsal boyutu, bu çeşitlilik temelinde çalışma kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Konuya ilişkin veriler, başta ABD olmak üzere farklı uluslararası kuruluşların, devletlerin kayıpları dahilinde değerlendirilmiştir. Uluslararası yapılanmalar arasında NATO’nun ön plana çıktığı siber alan benzer oluşumlarla birlikte, uluslararası ilişkiler yaklaşımlarından biri olan ve güncel bir analiz boyutu katan inşacı perspektifte ele alınmıştır.